QUÈ ÉS L'AQUAPONIA?

 
 La aquaponia és la combinació de cultius d'espècies aquàtiques i plantes 

en sistemes de recirculació d'aigua.
  

Podríem dir, que és la unió entre l'aqüicultura i l'agricultura hidropònica ....

Els cultius hidropònics, són diversos els sistemes i tècniques d'aquests cultius, variant molt o poc entre ells, però la seva mecànica no deix de ser la mateixa, són cultius de circuits tancats de que ens permet
 
reciclar l'aigua, un cop darrere l'altra.

Es poden utilitzar diferents substrats, tant artificials com de naturals.

Si s'observa bé la natura per mitjà de l'enteniment, podrem veure els seus sistemes "hidropònics". 

La hidroponia no deix de ser res més que la representació d'un riu en recirculació.


L'aqüicultura és el cultiu d'espècies aquàtiques, comercials o no

  Mentre que aquestes excretin (com ens agrada dir a Hydro Mediterranea, 
 "Molta, molta merda") ja serveixen.

 La seva combinació és molt extensa, cosa que ens permet jugar amb espècies de peixos, amfibis, (amb preaució) crustacis ... i crear també entre elles una simbiosi i un equilibri natural en tot el recorregut de l'aigua.

En Hydro Mediterranea, ens preocupem pel medi ambient, estem treballant conjuntament amb una Associació Mediambiental per a poder albergar 

espècies autòctones que siguin vulnerables o estiguin amenaçades per la llista de la IUCN i per la CITES així poder ajudar a restablir els ecosistemes dels medis aquàtics que un cop més destruïm, 

 involuntàriament, entre tots.


La utilització d'aquests dos sistemes treballant conjuntament, permet que hi hagi una simbiosi entre espècies aquàtiques, plantes i microorganismes, reproduint així, un ecosistema i obtenint un producte totalment saludable i únic

 

 Descobreix les nostres verdures

Com funciona l'Aquaponia? 

 

Resumint teòricament:

Tres organismes estan involucrats en el rendiment òptim dels sistemes acuapònics:
 espècies aquàtiques, plantes i bacteris nitrificadors. 

Els nutrients requerits, són excretats pels peixos 
i generats per la descomposició microbiana
 dels residus orgànics.

Els bacteris nitrificants juguen un paper important 
 en la biofiltració, convertint les deixalles sòlides i l'amoníac, (tòxic per als peixos) en nitrats i altres nutrients naturals requerits per les plantes.

L'aigua rica en nitrats, micro-nutrients i carregada de bacteris i microvida, es fa córrer pel sistema hidropònic, aquesta és absorbida per les plantes cultivades hidropònicament, alimentant-se d'una manera 
 totalment natural i saludable.

A mida que l'aigua flueix per mitjà del sistema hidropònic, s'eliminen els elements tòxics per a la vida aquàtica, mitjançant la filtració i l'absorció directa per les plantes, deixant apta l'aigua, per a la seva 
 
reutilització i començar el cicle de nou.

En Hydro Mediterrània juntament amb RK PoniK's©, ens sortim dels contextos establerts sobre els cultius, investigant i desenvolupant nous mètodes,
 fent d'aquests més eficients, més sostenibles i alhora, més respectuosos
 amb les espècies aquàtiques albergades, pel fet que

 són els nostres aliats i

 no comercialitzem amb elles per al seu consum.
 

  Saber més de RK PoniK 's©