HYDRO MEDITERRANEA

 

"La nostre lealtad, és per les espècies i el planeta.
La nostre obligació de sobreviure, no és
tan sols per nosaltres mateix,
si no també per aquest
' mon'... antic i vast, del qual 
derivem tots"

         -Carl Sagan-

Hem de començar a prendre'ns seriosament els recursos finits del planeta, del qual depenem d'ells, i el sistema consumista es beneficia injustament dels recursos naturals de tots i totes i 
 el de les nostres futures generacions.

Després d'haver estat renunciats per poder obtenir
 
el segell ecològic, amb el temps

ens vam adonar que superàvem amb escreix, totes les legislacions i requisits, menys una ...científicament enderrocable.

És més, en Hydro Mediterrània renunciem el
certificat
ecològic, perquè anem un pas més enllà,
  som més que sostenibles, més que ecològics,
 som ....


L A NOVA REVOLUCIÓ VERDA